Köpvillkor


Ladda ner köpvillkoren HÄR
Du kan behöva Adobe Acrobat Reader för att öppna dokumentet. Ladda ner det HÄR.


Kontaktuppgifter 
Företagsnamn: Designtak i Småland AB 
Organisationsnummer: 556409-9108 
Postadress/besöksadress: Hammargatan 15, 57433, Vetlanda 
Webbadress: www.designtak.se 
Telefonnummer: +46 (0) 383-56 60 01 
E-postadress: [email protected] 

Allmänna leveransbestämmelser 

1. Tillämplighet
Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning i den mån ej ändring eller tillägg gjorts genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. För alla mängduppgifter, höjder och andra mått som anges på de ritningar som använts som underlag för att göra offert/order svarar kunden / beställaren om ritning eller uppmätning ej skett av oss.

2. Offerter
Designtaks anbud gäller 60 dagar om annat ej anges.
 
3. Orderbekräftelse
Designtaks skriftliga orderbekräftelse är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte framställs inom 8 dagar. Eventuella förändringar kan ske inom en karenstid på 5 dagar.
 
Designtak ingår ej avtal med personer som inte är myndiga (under 18 år).
Designtak förbehåller sig rätten att neka en order.
 
4. Tillverkningsvara
 
4.1 Ändringshantering 
En tillverknings order släpps efter ovan beskrivna karenstid på 5 arbetsdagar till produktionen och efter det kan ändringar (så som storlek, leveransdatum, adresser, etc.) göras men det kommer debiteras med 4% av ordervärdet dock minst 300 kr/tillfälle för de kostnader som uppstår i samband med detta. Ändringen räknas som genomförd när nytt OE skickats till kund. För en order där bearbetningen påbörjats, kommer även de faktiska kostnaderna för material och arbete att debiteras och leveranstider kan då också eventuellt ändras. Lagerorder släpps direkt och skall kommenteras omgående annars finns risk för debitering enligt ovan.

4.2 Lagervaror 
Lagervaror skickas normalt tre (3) arbetsdagar efter orderdatum.

5. Frakt & Leveransvillkor 


5.1 Fraktkostnad 
Om inte annat avtalas sker leverans fritt på bil till angiven leveransadress mot erläggande av frakttillägg. Extra fraktkostnad tillkommer då leveransuppgifter ändras efter bokad transport.

5.2 Skadat gods 
Vid leverans av godset ska förare och mottagare tillsammans undersöka godset för att kontrollera att inget saknas eller är skadat. Om något är skadat eller saknas ska det noteras på fraktsedeln innan påskrift. Om det inte görs vid leveranstillfället kan inte mottagaren begära ersättning för synliga skador eller saknat gods. För icke synliga skador och icke synligt saknat gods kan mottagaren begära ersättning senast fem dagar efter leverans och det måste ske skriftligt. För internationella transporter gäller sju dagar. Söndagar och andra allmänna fridagar är oräknade.

5.3 Ej uthämtat / mottagit gods 
Vid ej uthämtat/mottagit gods förbehåller sig Designtak att debitera kunden för att täcka kostnader för frakt och hantering. Observera att ditt gods ligger kvar hos fraktbolaget i ca 1 vecka innan det går i retur till Designtak. Eventuella invändningar kring rutiner av transporter hänvisas till speditören.

5.4 Priser 
Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris som Designtak angivit på ordererkännandet. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt.

6. Betalning

6.1 Betalning och dröjsmålsränta 
Fakturering av varor sker vid avsändandet/ leveransen. Om annat ej avtalats skall betalning vara Designtak tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta med 8%. Allt levererat material eller levererade varor förblir Designtak´s egendom tills full betalning erlagts

Om köparen underlåter, att av orsak som inte Designtak bär ansvaret för, ta emot godset på fastställd dag, skall betalning ändå erläggas som om leverans har skett enligt avtalet. Har köparen inte betalat inom tre månader från förfallodagen, har Designtak rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Designtak har då utöver dröjsmålsräntan rätt till ersättning för den skada han lidit genom dröjsmålet.6.2 Betalningsalternativ 
Designtaks betalningsalternativ är Klarna CheckoutNETS Easy CheckoutFaktura och PayPal. 

6.3 Faktura 
Vid betalning via faktura samarbetar vi med Klarna och NETS Easy Checkout. När du väljer att betala med faktura via Klarna erbjuder Klarna dig möjligheten att betala 30 dagar från dess att Designtak har skickat varorna för leverans. Klarna överlåter sina krav för betalning för ditt köp till Klarna Bank AB. Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig när du ska betala direkt till Klarna. Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.  

Företag kan köpa via faktura direkt av Designtak i Småland AB. På nya företag kommer Designtak att göra en kreditupplysning. Detta alternativ finns vid valet av betalning.

6.4 Vad kostar delbetalning med Klarna? 
Klarna erbjuder delbetalning. För Flexibel delbetalning är det lägsta beloppet att betala 1/24 av det utnyttjade kreditutrymmet per månad och det tillkommer en kreditränta på 19,90 %. När du väljer delbetalning genom Klarna tillkommer det även varje månad en administrativ avgift på 29,00 SEK. 

6.5 Extra avgifter 
För kunder som handlar standardprodukter via hemsidan tillkommer en fraktkostnad baserad på storlek och antal tak. Vid köp av tillverkningsvara kan det tillkomma extra avgifter som frakt och eventuella ställkostnader om varan frångår standard. 

7. Garanti, reklamation, retur & ångerrätt

7.1 Garanti 
Garantitiden som enligt ABM07 är 5 år räknas från utleveransdagen från Designtak. Underhåll ska utföras och dokumenteras 2 gånger per år, vår och höst för att garantin ska gälla. Se även vårt drift- och underhållsdokument.

7.2 Reklamation
Du som kund har alltid rätt att inom tre (3) år från mottagandet reklamera defekta varor, under förutsättning att du meddelar oss på Designtak om felet inom skälig tid. Vill du reklamera en vara kontakta oss på Designtak på email: [email protected] eller på telefonnummer: +46 (0) 383-56 60 01. Designtak står för returfraktskostnaden vid godkänd reklamation. Vid en icke godkänd reklamation står kunden för returfrakten.

7.3 Retur 
Om du önskar returnera en vara har du som kund rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och inte vara mer omfattande än nödvändigt. Vill du som kund returnera din vara ber vi dig att returnera den i originalförpackning eller i en likvärdig sådan. Observera att du som kund står för skador som kan uppstå under returtransporten om du inte använder originalemballaget från kund till Designtak. Varan ska även returneras komplett om inget annat är överenskommet med Designtak.  

7.4 Originalförpackning
Om du som konsument vill utnyttja 14-dagars ångerrätten skall du skicka tillbaka den köpta produkten till oss i originalförpackningen (som beskrivs under 7.3). Detta säkerställer att returen kommer in oskadad till Designtak.

7.5 Ångerrätt

För privatpersoner tillämpar Designtak distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan. Vid ångerrätt står du som kund för returfrakten. Designtak vill uppmärksamma dig som kund att enligt distansavtalslagen gäller ej ångerrätten om en vara har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en annan tydlig personlig prägel. Exempel på dessa varor är varor som har blivit kundanpassade efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som ¨Tillverkningsvara¨. Vill du ångra ett köp kontakta oss på Designtak på email: [email protected], telefonnummer: +46 (0) 383-56 60 01. Om du som kund inte önska att kontakta Designtak enligt ovan kan konsumentverkets standardblankett användas. Blanketten finns att hämta i denna länk.

7.6 Retur av produkt med spår av slitage
Som konsument kan du häva köpeavtalet som ingåtts på Internet inom 14 dagar utan att ange skäl. Detta ger dig möjlighet att kontrollera om du gillar produkten och hur den fungerar och att returnera den om du inte gillar den. Vid retur av produkten ska den vara oanvänd och får inte visa några tecken på slitage. I annat fall har Designtak rätt att kräva eventuell värdeförlust och dra av den kostnaden från återbetalningsbeloppet. Ångerrätten är utesluten för specialtillverkade produkter enligt en enskild kunds specifikationer.

8. Tvist 

8.1 Konsument 
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med vår kundservice. Om tvisten kvarstår tillämpar Designtak i Småland AB så kallad alternativtvistlösning. Det innebär att om du som konsument har ett krav som Designtak avslår har du möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Bolaget förbinder sig då att följa ARN:s utslag. 
Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm . 
Du kan läsa mer om alternativ tvistlösning för konsument på EU-kommissionens webbplats. 

8.2 Företag 
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall dessa avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvistvärdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallandet av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.