Köpvillkor


Allmänna leveransbestämmelser

Tillämplighet

1. Dessa allmänna leveransbestämmelser äger tillämpning i den mån ej ändring eller tillägg gjorts genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. För alla mängduppgifter, höjder och andra mått som anges på de ritningar som använts som underlag för att göra offert/order svarar kunden / beställaren om ritning eller uppmätning ej skett av oss.

Offert

2. Designtaks anbud gäller 30 dagar om annat ej anges.

Orderbekräftelse

3. Designtaks skriftliga orderbekräftelse är bindande för köparen om eventuella anmärkningar inte fram- ställs inom 8 dagar.

Tillverkningsvara

4. Ändringshantering Tillverkningsorder släpps efter ovan beskrivna karenstid på 5 arbetsdagar till produktion och efter det kan ändringar (så som storlek, leveransdatum, adresser, etc.) göras men det kommer debiteras med 4% av ordervärdet dock minst 300kr/tillfälle för de kostnader som uppstår i samband med detta. Ändringen räknas som genomförd när nytt OE skickats till kund. För en order som bearbetningen påbörjats kommer även de faktiska kostnaderna för material och arbete att debiteras. Leveranstider kan då också eventuellt ändras. Lagerorder släpps direkt och skall kommenteras omgående annars finns risk för debitering enligt ovan.

5. Lagervaror skickas normalt 3 arbetsdagar efter orderdatum.

Frakt & Leveransvillkor 

6. Fraktkostnad

Om inte annat avtalas sker leverans fritt på bil till angiven leveransadress mot erläggande av frakttillägg. Extra fraktkostnad tillkommer då leveransuppgifter ändras efter bokad transport.

7. Skadat gods

Vid leverans av godset ska förare och mottagare tillsammans undersöka godset för att kontrollera att inget saknas eller är skadat. Om något är skadat eller saknas ska det noteras på fraktsedeln innan påskrift.

Om det inte görs vid leveranstillfället kan inte mottagaren begära ersättning för synliga skador eller saknat gods. För icke synliga skador och inte synligt saknat gods kan mottagaren begära ersättning senast fem dagar efter leverans. Måste vara skriftlig begäran! För internationella transporter gäller sju dagar, söndagar och andra allmänna fridagar oräknade.

8. Ej uthämtat / mottagit gods

Vid ej uthämtat / mottagit gods förbehåller sig Designtak att debitera kunden för att täcka kostnader för frakt och hantering. Observera att ditt gods ligger kvar hos fraktbolaget i ca 2 veckor innan det går i retur till Designtak.

Priser

9. Om annat ej avtalats skall köparen erlägga det pris som Designtak angivit på ordererkännande. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt. Införes efter avtalets ingående för godset export- eller importavgift, skatt eller annan liknande pålaga eller sker ändring härav eller ändras råvarupris eller valutakurs får, även om pålagans införande eller ändring eller råvaruprisets eller valutakursens ändring inte har beaktats i antalet, Designtak ändra priset i motsvarande mån.

Betalning och dröjsmålsränta

10. Fakturering av varor sker vid avsändandet/ leveransen. Om annat ej avtalats skall betalning vara Designtak tillhanda senast 30 dagar efter faktura- datum. Om betalning ej erläggs i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta med 8%. Allt levererat material eller levererade varor förblir Designtaks egendom tills full betalning erlagts. Om köparen underlåter att, av orsak som inte Designtak bär ansvaret för, ta emot godset på fastställd dag, skall betalning ändå erläggas som om leverans har skett enligt avtalet. Har köparen inte betalat inom tre månader från förfallodagen, har Designtak rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Designtak har då, utöver dröjsmålsräntan, rätt till ersättning för den skada han lidit genom dröjsmålet.

Garanti

11. Garantivillkor 5 år enligt ABM 07, räknas från utleveransdagen från Designtak.

Se även vårt drift- och underhållsdokument.

Ångerrätt

12. Du som kund har rätt att ångra köpet utan att ange något skäl inom 14 dagar från att du har mottagit varan. Vill du utöva ångerrätten ska du skicka in namn och kontaktuppgifter till Designtak. Lämna ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut ångra köpet.

Du kan bland annat använda Konsumentverkets standardblanket för ångrat köp som du hittar här: Konsumentverkets ångerblankett

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen på 14 dagar gått ut. Vill du som kund utnyttja din ångerrätt skall du kontakta Designtak via e-post [email protected] eller telefon 044-590 88 85 för att få en adress att skicka varan till. Efter anmäld ånger ska konsumenten skicka varan till Designtak inom 14 dagar. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Verkan av utövad ångerrätt

13. Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende produkter och eventuell kostnad för leverans ut till dig (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Kunden betalar för returfrakt.

Om den returnerade produkten är använd i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktion har Designtak rätt att kräva dig på ersättning för den värdeminskning som produktens skick innebär. Avdrag upp till 100% kan göras om produkter som returneras är slitna, nedsmutsade eller på annat vis har genomgått en värdeminskning som gör att vi inte kan sälja dem vidare. Om vi bedömer att vi kan sälja en returnerad produkt till en annan kund, trots att produkten är använd i större utsträckning än vad som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktion, men där vidareförsäljning endast kan ske till ett rabatterat pris, gör vi ett avdrag motsvarande den bedömda värdeminskningen. Produkter som returneras i nyskick, med originalförpackning återbetalas till fullo.

Begränsning av ångerrätten

14. Distansavtalslagen innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 4 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: "En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal." Detta gäller exempelvis sådana varor som tillverkas efter beställning och därmed ej finns på lager. Det kan exempelvis vara icke lagerförda storlekar, specialkulörer, eller andra anpassningar på dessa produkter som gör att varan svårligen kan säljas vidare till någon annan konsument. De produkter som inte omfattas av ångerrätten är markerade som "Tillverkningsvara". Om du ändå skulle vara osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätten ber vi dig kontakta kundtjänst.

När kunden bekräftar sin beställning ger kunden sitt samtycke till att Designtak påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt när produkter som ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion.

Reklamationsvillkor

15. Det är lämpligt att du som kund kontrollerar din vara/varor vid när du tar emot din leverans för att kontrollera att denna är riktig och felfri. När du fått din vara och ser att den inte stämmer med den du beställde, är skadad eller annat fel ska du kontakta kundtjänst. Vid reklamation skall kund kontakta vår kundtjänst via e-post [email protected], telefon 0383-56 60 01. Uppge ordernummer och orsak till reklamationen så återkommer vi till dig inom kort med anvisningar hur du skall returnera varan. Defekta produkter som returneras till Designtak bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt reklamationsärende. I de fall fel ej kan påvisas utgår en avgift om 100:- + frakt tur och retur. Designtak förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med vara av samma modell. Om varan har tagit slut får du tillbaka pengarna. Konsumenten har tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.