Købsbetingelser


Download købsbetingelserne HER
Du skal muligvis bruge Adobe Acrobat Reader for at åbne dokumentet. Download den HER.


Kontaktoplysninger 
Firmanavn: Designtak i Småland AB 
Organisationsnummer: 556409-9108 
Postadresse/besøgsadresse: Hammargatan 15, 57433, Vetlanda 
Web adresse: www.designtak.se 
Telefonnummer: +46 (0) 383-56 60 01 
Email adresse: [email protected] 

Generelle forsendelsesaftaler 

1. Anvendelighed
Disse almindelige leveringsbestemmelser gælder i det omfang, der ikke er foretaget ændringer eller tilføjelser ved skriftlig aftale mellem parterne. For alle mængdeoplysninger, højder og andre mål angivet på de tegninger, der ligger til grund for et tilbud/ordre, er kunden/bestilleren ansvarlig, hvis tegningen eller opmålingen ikke er foretaget af os.

2. Citationstegn
Designtaks tilbud er gældende i 60 dage med mindre andet er angivet.
 
3. Ordrebekræftelse
Designtaks skriftlige ordrebekræftelse er bindende for køber, såfremt der ikke fremsættes indsigelser inden for 8 dage. Eventuelle ændringer kan finde sted inden for en henstandsperiode på 5 dage.
 
Designtak indgår ikke aftaler med personer, der ikke er myndige (under 18 år).
Designtak forbeholder sig retten til at afvise en ordre.
 
4. Fremstillet gods
 
4.1 Forandringsledelse
En produktionsordre frigives efter den ovenfor beskrevne venteperiode på 5 arbejdsdage indtil produktion og derefter kan der foretages ændringer (såsom størrelse, leveringsdato, adresser osv.), men den vil blive opkrævet med 4% af ordren værdi, dog opstår der mindst 300 SEK/begivenhed for omkostningerne i forbindelse hermed. Ændringen anses for gennemført, når den nye OE sendes til kunden. For en ordre, hvor behandlingen er påbegyndt, vil de faktiske omkostninger til materialer og arbejdskraft også blive opkrævet, og leveringstiderne kan da også muligvis ændre sig. Lagerordrer frigives omgående og skal kommenteres straks, ellers er der risiko for debitering som ovenfor.

4.2 Lagervarer
Lagervarer afsendes normalt tre (3) hverdage efter bestillingsdatoen.

5. Forsendelses- og leveringsbetingelser


5.1 Forsendelsesomkostninger
Med mindre andet er aftalt, sker levering fragtfrit i bil til den angivne leveringsadresse mod betaling af fragttillæg. Ekstra forsendelsesomkostninger tilkommer, når leveringsoplysningerne ændres efter bestilt transport.

5.2 Beskadiget gods 
Ved levering af varen skal chauffør og modtager sammen undersøge varerne for at kontrollere, at intet mangler eller er beskadiget. Hvis noget er beskadiget eller mangler, skal det noteres på fragtbrevet inden underskrift. Sker dette ikke på leveringstidspunktet, kan modtager ikke kræve erstatning for synlige skader eller manglende varer. For ikke-synlige skader og ikke-synlige manglende varer kan modtager kræve erstatning senest fem dage efter levering og dette skal ske skriftligt. For international transport gælder syv dage. Søndage og andre helligdage tæller ikke med.

5.3 Varer ikke afhentet/modtaget 
I tilfælde af varer, der ikke er afhentet/modtaget, forbeholder Designtak sig retten til at opkræve kunden for at dække forsendelses- og ekspeditionsomkostninger. Vær opmærksom på, at dine varer forbliver hos fragtfirmaet i ca. 1 uge, før de returneres til Designtak. Eventuelle indsigelser vedrørende transportprocedurer henvises til speditøren.

5.4 Priser 
Medmindre andet er aftalt, skal køber betale den pris, som Designtak har oplyst på ordrebekræftelsen. Ud over den aftalte pris skal køber betale kompensation for merværdiafgiften.

6. Betaling

6.1 Betaling og morarenter 
Fakturering af varer sker ved afsendelse/levering. Medmindre andet er aftalt, skal betaling være Designtak i hænde senest 30 dage efter fakturadato. Såfremt betaling ikke sker rettidigt, opkræves morarenter på 8%. Alt leveret materiale eller leverede varer forbliver Designtaks ejendom, indtil fuld betaling er sket

Undlader køber, af årsager som Designtak ikke er ansvarlig for, at modtage varen på den angivne dag, skal der stadig betales, som om levering var sket i overensstemmelse med aftalen. Såfremt køber ikke har betalt inden 3 måneder fra forfaldsdatoen, har Designtak ret til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til køber. Udover morarenterne er Designtak herefter berettiget til erstatning for den skade, han har lidt som følge af forsinkelsen.6.2 Betalingsmuligheder 
Designtaks betalingsmuligheder är Klarna CheckoutNETS Easy CheckoutFaktura och PayPal. 

6.3 Faktura 
Ved betaling via faktura samarbejder vi med Klarna og NETS Easy Checkout. Når du vælger at betale med faktura via Klarna, giver Klarna dig mulighed for at betale 30 dage fra Designtak har sendt varerne til levering. Klarna overfører sine krav til betaling for dit køb til Klarna Bank AB. Klarna sender dig en betalingsinstruktion, når du betaler direkte til Klarna. Ved forsinket betaling vil der blive sendt en rykker til dig, hvor du skal betale rykkergebyr. Hvis du har handlet for SEK 60 eller mere, tillægges et rykkergebyr på SEK 60,00. Der tillægges også en morarente på 24,00 % plus gældende referencerente. Sker der ikke efterfølgende betaling, kan kravet overdrages til inkassobehandling, hvor der kan tillægges yderligere inkassoomkostninger.  

Virksomheder kan købe via faktura direkte fra Designtak i Småland AB. På nye virksomheder vil Designtak lave en kreditrapport. Denne mulighed er tilgængelig, når du vælger betaling.

6.4 Hvor meget koster delbetaling med Klarna? 
Klarna tilbyder delbetaling. For fleksible afdrag er minimumsbeløbet at betale 1/24 af den udnyttede kreditplads pr. måned, og der tillægges en kreditrente på 19,90 %. Når du vælger delbetaling gennem Klarna, tillægges der også et administrationsgebyr på SEK 29,00 hver måned. 

6.5 Ekstra gebyrer 
For kunder, der køber standardprodukter via hjemmesiden, tillægges et fragt/ekspeditionsgebyr på SEK 199. Ved køb af fremstillede varer kan der være ekstra gebyrer såsom forsendelse og eventuelle lageromkostninger, hvis produktet afviger fra standarden. 

7. Garanti, reklamation, returnering og fortrydelsesret

7.1 Garanti 
Garantiperioden, som ifølge ABM07 er 5 år, regnes fra leveringsdatoen fra Designtak. Vedligeholdelse skal udføres og dokumenteres to gange årligt, forår og efterår, for at garantien gælder. Se også vores drifts- og vedligeholdelsesdokument.

7.2 Reklamation
Du som kunde har altid ret til at reklamere over defekte varer inden for tre (3) år efter modtagelsen, forudsat at du giver os hos Designtak meddelelse om manglen inden for rimelig tid. Hvis du vil klage over en vare, så kontakt os hos Designtak på mail: [email protected] eller på telefon: +46 (0) 383-56 60 01. Designtak er ansvarlig for returfragtomkostningerne i tilfælde af en godkendt klage. I tilfælde af en ikke-godkendt reklamation er kunden ansvarlig for returfragten.

7.3 Vend tilbage 
Ønsker du at returnere en vare, har du som kunde ret til at undersøge varen inden eventuel returnering. Undersøgelsen skal ske med forsigtighed og ikke være mere omfattende end nødvendigt. Ønsker du som kunde at returnere din vare, beder vi dig returnere den i original emballage eller i tilsvarende. Vær opmærksom på, at du som kunde er ansvarlig for skader, der måtte opstå under returtransporten, hvis du ikke anvender den originale emballage fra kunden til Designtak. Produktet skal ligeledes returneres komplet, hvis ikke andet er aftalt med Designtak 

7.4 Original emballage
Hvis du som forbruger ønsker at benytte 14 dages fortrydelsesretten, skal du sende det købte produkt tilbage til os i den originale emballage (som beskrevet under 7.3). Dette sikrer, at returneringen ankommer ubeskadiget til Designtak.

7.5 Fortrydelsesret

For private anvender Designtak fjern- og boligkøbsloven og forbrugerkøbeloven. Kunden har ifølge fjern- og boligkøbsloven ret til at fortryde sit køb inden for 14 dage efter modtagelsen af varen. I tilfælde af fortrydelsesret er du som kunde ansvarlig for returfragten. Designtak vil gerne gøre dig som kunde opmærksom på, at fortrydelsesretten ifølge fjernaftaleloven ikke gælder, hvis et produkt er fremstillet efter forbrugerens anvisninger, eller som i øvrigt har fået et andet tydeligt personligt præg. Eksempler på disse varer er varer, der er tilpasset efter kundens ønsker, disse produkter betegnes som ¨Fremstillingsvarer¨. Hvis du ønsker at fortryde et køb, skal du kontakte os hos Designtak på e-mail: [email protected], telefonnummer: +46 (0) 383-56 60 01. Hvis du som kunde ikke ønsker at kontakte Designtak som ovenfor, Forbrugerstyrelsens standardformular kan bruges. Skemaet kan downloades fra dette link.

7.6 Returnering af produkt med brugsspor
Som forbruger kan du fortryde købsaftalen, der er indgået på internettet, inden for 14 dage uden begrundelse. Dette giver dig mulighed for at tjekke, om du kan lide produktet, og hvordan det virker, og at returnere det, hvis du ikke kan lide det. Ved returnering af produktet skal det være ubrugt og må ikke vise tegn på slid. I modsat fald har Designtak ret til at kræve ethvert værditab og fratrække denne omkostning i tilbagebetalingsbeløbet. Fortrydelsesretten er udelukket for specialfremstillede produkter efter den enkelte kundes specifikationer.

8. Bestride 

8.1 Forbruger
Tvister skal primært løses i mindelighed efter drøftelse med vores kundservice. Hvis tvisten fortsætter, anvender Designtak i Småland AB såkaldt alternativ tvistbilæggelse. et betyder, at hvis du som forbruger har et krav, som Designtak afviser, har du mulighed for at få sagen behandlet hos Allmänna Reklamationsnämnden, ARN. Virksomheden forpligter sig herefter til at følge ARNs beslutning. 
Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm. 
Du kan læse mere om alternativ tvistbilæggelse for forbrugere på EU-kommissionens webbplats. 

8.2 Forretning 
Tvister vedrørende fortolkningen eller anvendelsen af disse generelle vilkår og betingelser og relaterede juridiske forhold skal afgøres af voldgiftsdommere i henhold til svensk lov. Såfremt den omtvistede værdi af det klart hævdede ikke overstiger ti gange det grundbeløb, der var gældende på tidspunktet for voldgiftsindkaldelsen i henhold til lov (1962:381) om almindelig forsikring, afgøres tvisten af en enevoldgiftsmand udpeget af Stockholms Handelskammer efter anmodning fra parterne.