Vilkår og betingelser


Kontaktopplysinger
Foretaksnavn: Designtak i Småland AB
Organisasjonsnummer: 556409-9108
Postadresse/besøksadresse: Hammargatan 15, 57433, Vetlanda
Nettadresse: www.designtak.se
Telefonnummer: +46 (0) 383-56 60 01
E-postadresse: [email protected]

 

Generelle leveringsbetingelser

Anvendbarhet
Disse generelle leveringsbestemmelsene kan anvendes i den grad det ikke er gjort endringer eller tillegg gjennom skriftlig avtale mellom partene. For alle angitte mengder, høyder og andre mål angitt på tegningene brukt som grunnlag for tilbud/ordre svarer kunden/bestilleren om tegning eller oppmåling som ikke er utført av oss.

Tilbud
Designtaks tilbud gjelder i 30 dager med mindre annet angis.
 
Ordrebekreftelse
Designtaks skriftlige ordrebekreftelse er bindende for kjøperen med mindre det ikke fremmes noen innvendinger innen 8 dager. Eventuelle endringer kan gjøres innenfor en karenstid på 5 dager.

Designtak inngår ikke avtaler med personer som ikke er myndige (under 18 år).
Designtak forbeholder seg retten til å avvise en ordre.

Produksjonsvare

Endringshåndtering

En produksjonsordre slippes etter ovennevnte karenstid på 5 virkedager til produksjon, og etter det kan endringer (som størrelse, leveringsdato, adresser osv.) utføres, men dette kommer til å debiteres med 4 % av ordrens verdi, da minst 300 kr/tilfelle for kostnader som oppstår i forbindelse med dette. Endringen anses som fullgjennomført når nytt OE sendes til kunden. For en ordre hvor bearbeidelsen er påbegynt, belastes også de faktiske kostnadene for materialer og arbeid. Leveringstidene kan da også eventuelt endres. Lagerordrer slippes umiddelbart og skal kommenteres umiddelbart, ellers risikerer man debiteringer som beskrevet ovenfor.

Lagervarer
Lagervarer sendes normalt tre (3) virkedager etter ordredatoen.

Frakt- og leveringsvilkår

Fraktkostnad

Med mindre annet er avtalt, vil levering skje med bil til den spesifiserte leveringsadressen, mot betaling av frakt. Ekstra fraktkostnader tilkommer når leveringsopplysningene endres etter at transport er bestilt.

Skadet gods

 Ved levering av godset må sjåføren og mottakeren undersøker godset sammen for å kontrollere at ingenting mangler eller er skadet. Hvis noe er skadet eller mangler, må det noteres på fraktbrevet før signering. Hvis dette ikke gjøres på leveringstidspunktet, kan ikke mottakeren begjære erstatning for synlige skader eller savnet gods. For ikke-synlige skader og ikke-synlig savnet gods kan mottakeren begjære erstatning senest fem dager etter levering, og dette må skje skriftlig. For internasjonale transporter gjelder syv dager. Søndager og andre offentlige helligdager medregnes ikke..

Ikke-avhentet/-mottatt gods
Ved ikke-avhentet/mottatt gods forbeholder Designtak seg retten til å belaste kunden for å dekke kostnadene for frakt og håndtering. Vær oppmerksom på at varene forblir hos fraktselskapet i ca. 1 uke før de returneres til Designtak. Eventuelle innvendinger angående transportrutiner må henvises til speditøren.

Priser
Med mindre annet er avtalt, skal kjøper betale prisen oppgitt av Designtak da ordre ble godkjent. I tillegg til avtalt pris, må kjøper betale erstatning for dertil pålydende merverdiavgift. Hvis det etter inngåelse av avtalen påløper eksport- eller importavgifter for varer, skatt eller andre lignende pålegg eller endringer, eller endringer i råvarepris eller valutakurs, selv om påleggene eller endringene i råvareprisen eller valutakursen ikke er tatt i betraktning i antall, kan Designtak endre prisen i tilsvarende grad.

Betaling

Betaling og forsinkelsesrente

Fakturering av varer skjer ved forsendelse/levering. Med mindre annet er avtalt, skal betalingen være hos Designtak senest 30 dager etter fakturadatoen. Hvis betaling ikke foretas i rett tid, debiteres forsinkelsesrenter på 8 %. Alt levert materiale eller leverte varer forblir Designtaks eiendom inntil full betaling er foretatt. Hvis kjøperen unnlater å gjøre dette, av grunner som ikke Designtak bærer ansvar for, tar imot godset på den fastsatte dagen, skal betalingen fortsatt utføres som om leveringen skjedde i henhold til avtalen. Hvis kjøperen ikke har betalt innen tre måneder fra forfallsdato, har Designtak rett til å heve avtalen gjennom skriftlig beskjed til kjøperen. Designtak har da, i tillegg til forsinkelsesrenter, rett til erstatning for skaden som oppsto på grunn av forsinkelsen.Betalingsmåter
Designtaks betalingsmåter er Klarna Checkout, NETS Easy Checkout, Faktura, Paypal.

Faktura
Når du betaler via faktura, samarbeider vi med Klarna og NETS Easy Checkout. Når du velger å betale med faktura via Klarna, tilbyr Klarna deg muligheten til å betale 14 dager fra Designtak sender varene for levering. Klarna overfører betalingskravene for kjøpet ditt til Klarna Bank AB («Klarna») Klarna kommer til å sende en betalingsinstruksjon når du betaler direkte til Klarna. Ved sen betaling får du tilsendt en påminnelse, hvor du bes om å betale et påminnelsesgebyr. Hvis du har handlet for 60 kr eller mer, tilkommer 60,00 kr i påminnelsesgebyr. En forsinkelsesrente på 24,00 % pluss gjeldende referanserente tilkommer også. Hvis det etter dette ikke skjer noen betaling, kan fordringer overlates til inkassohåndtering, hvor ytterlige inkassokostnader kan tilkomme.

Hva koster delbetaling med Klarna?
Klarna tilbyr delbetaling. For Flexibel delbetaling er det laveste beløpet man kan betale 1/24 av utnyttet kredittgrense per måned, og det tilkommer en kredittrente på 19,90 %. Når du velger delbetaling via Klarna, tilkommer også et administrasjonsgebyr på 29,00 SEK hver måned.

Ytterligere gebyrer
 For kunder som kjøper standardprodukter via nettstedet, tilkommer et frakt-/ekspedisjonsgebyr på 199 kr. For produksjonsvarer kan det tilkomme ekstra gebyrer som frakt og eventuelle plasseringskostnader dersom varen fraviker fra standard.

Garanti, reklamasjon, retur og angrerett

Garanti

Garantiperioden, som ifølge ABM 07 er på 5 år, beregnes fra utleveringsdatoen fra Designtak. Vedlikehold må utføres og dokumenteres 2 ganger i året – vår og høst – for at garantien skal gjelde. Se også drifts- og vedlikeholdsdokumentet vårt.

Reklamasjon

Som kunde har du alltid rett til å reklamere på mangelfulle varer innen tre (3) år etter mottak, forutsatt at du gir oss i Designtak beskjed om feilen innen rimelig tid. Hvis du vil reklamere på et produkt, kan du kontakte oss på Designtak via e-post: [email protected], telefonnummer: +46 (0) 383-56 60 01. Designtak dekker kostnadene for returfrakt dersom reklamasjonen godkjennes. Ved ikke-godkjent reklamasjon står kunden for returfrakten.

Retur
Hvis du ønsker å returnere en vare, har du som kunde rett til å undersøke varen før eventuell retur. Undersøkelsen bør gjøres med forsiktighet og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Hvis du som kunde ønsker å returnere varen din, ber vi deg om å returnere den i originalemballasjen eller tilsvarende. Vær oppmerksom på at du som kunde må stå for skader som kan oppstå under transport dersom du ikke bruker originalemballasje ved retur fra kunde til Designtak. Ved retur fra kunde til Designtak må kunden stå for skader som kan oppstå under transport dersom du som kunde ikke bruker originalemballasje. Varen må også returneres komplett med mindre annet er avtalt med Designtak.

Angrerett
For privatpersoner bruker Designtak fjern- og hjemmesalgsloven samt forbrukerkjøpsloven. I henhold til fjern- og hjemmesalgsloven har kunden rett til å angre kjøpet sitt innen 14 dager fra varen ble mottatt. Ved angrerett må du som kunde stå for returfrakten. Designtak ønsker å gjøre deg som kunde oppmerksom på at angreretten i henhold til loven om fjern-avtalte kontrakter ikke gjelder dersom en vare er produsert i henhold til forbrukerens anvisninger eller på annen måte har fått et annet tydelig personlig preg. Eksempler på slike varene er varer tilpasset etter kundens ønsker. Disse produktene blir refereres til som «produksjonsvarer». Hvis du vil kansellere et kjøp, kan du kontakte oss i Designtak via e-post: [email protected], telefonnummer: +46 (0) 383-56 60 01. Hvis du som kunde ikke ønsker å kontakte Designtak som beskrevet ovenfor, kan det svenske Konsumentverkets standardskjema benyttes. Skjemaet er er å finne på denne linken.

Tvist

Forbruker

Tvister skal i første omgang løses i samråd og etter å ha diskutert med vår Kundeservice. Dersom tvisten vedvarer, bruker Designtak i Småland AB (selskapet) en såkalt alternativ tvisteløsning. Dette betyr at hvis du som forbruker har et krav som selskapet avslår, har du muligheten til å få saken prøvd av Almänna Reklamationsnämnden, ARN. Selskapet forplikter seg deretter til å følge ARNs avgjørelse.
Allmänna Reklamationsnämnden Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm .
Du kan lese mer om alternativ tvisteløsning for forbrukere på EU-kommisjonens nettsted.

Foretak
Tvister om tolkning eller anvendelse av disse generelle vilkårene og relaterte juridiske forhold skal avgjøres av en voldgiftsdommer i henhold til svensk lov. Hvis ved tvist rundt verdien av det som kreves ikke overstiger ti ganger det gjeldende grunnbeløpet da voldgift ble påkalt i henhold til loven (1962:381) om allmenn forsikring, skal tvisten avgjøres av én voldgiftsdommer som etter partens begjæring utnevnes av Stockholms Handelskammare.