Vill du bli återförsäljare för Designtak?

Kontakta oss gärna så skapar vi en egen inloggning med era priser direkt i webbshoppen.


Special

Önskar din kund något som inte finns i bland vårt standardsortiment? Då kan du kontakta oss så hjälper vi dig.


Kulörer

I vårt standardsortiment har vi olika kulörer att välja mellan från Plannja. Vi samarbetar även med Lindab. Vill ni ha någon färg som inte ingår i vårt standardsortiment är ni välkomna att kontakta oss för en lösning.


Hållfasthetstest

I vårt cad program gör vi stressanalyser. Vi simulerar även snöbelastningen med hjälp av stora sandsäckar för att se vad som händer i verkligheten.


Garanti

Designtak följer villkoren för ABM 07. ABM 07 är ett leveransavtal som är gemensamt utformat mellan Sveriges Byggindustrier (organ för de flesta byggnadsföretagen i Sverige), och Byggmaterialindustrierna (ett antal branschorganisationer samt tillverkare av olika byggnadsmaterial, däribland TMF).

Certifikat

Designtak är certifierat enligt SSEN 1090. Alla entrétak från Designtak är testade och CE-märkta  Från den 1 juli 2014 måste alla sammansatta entretak uppfylla alla krav för CE-märkning enligt EN 1090.