Skärmtak bygglov

Krävs det bygglov för att sätta upp ett skärmtak (entrétak)  från Designtak? Nej. Det krävs inget bygglov för att sätta upp ett skärmtak på ett bostadshus eller fritidshus. Sätter du upp flera så får den sammanlagda ytan däremot inte överstiga 15 kvadrat- meter.  Har du grannar i närheten så ska skärmtaket sitta 4,5 meter från grannens tomtgräns om inte grannen som berörs medger det. Om ”grannen” är allmän plats, en gata eller väg så krävs alltid bygglov.