Bygga skärmtak

Har du länge gått i tankarna att bygga ett skärmtak (entrétak) men inte riktigt vetat hur du ska gå till väga så har vi lösningen för dig.

Du behöver inte tänka på hur elen ska monteras till lamporna och var dessa ska sitta. Du behöver inte sitta i timmar med din planering och du behöver inte göra en ritning till en plåtslagare hur du vill att ditt skärmtak ska se ut och sedan vänta länge på att han ska ha tid att platsbygga ditt entrétak.